ავტოპარკი

ავტოპარკი

ავტოპარკი

უნაგირა საწევარა: SCANIA R124

ნახევარმისაბმელი: VAN HOOL HOOL FS

ღერძები: 6

ტვირთამწეობა: 29 ტონა ტვირთის ბრუტო წონა

 

 


 

უნაგირა საწევარა: SCANIA R124 LA

ნახევარმისაბმელი: VAN HOOL 3B

ღერძები: 6

ტვირთამწეობა: 29 ტონა ტვირთის ბრუტო წონა

 

 


 

უნაგირა საწევარა: SCANIA R124 LA

ნახევარმისაბმელი: WILSON 9AA3

ღერძები: 6

ტვირთამწეობა: 29 ტონა ტვირთის ბრუტო წონა

 

 


 

უნაგირა საწევარა: DAF TG47XS

ნახევარმისაბმელი: GROENEWEGEN DRO

ღერძები: 6

ტვირთამწეობა: 29 ტონა ტვირთის ბრუტო წონა

 

 


 

უნაგირა საწევარა: DAF TE85XC

ნახევარმისაბმელი: PACTON T3

ღერძები: 5

ტვირთამწეობა: 26 ტონა ტვირთის ბრუტო წონა

 

 


 

უნაგირა საწევარა: SCANIA R420

ნახევარმისაბმელი: PACTON T3

ღერძები: 6

ტვირთამწეობა: 29 ტონა ტვირთის ბრუტო წონა

 

 


 

უნაგირა საწევარა: SCANIA R420

ნახევარმისაბმელი: PACTON T3

ღერძები: 6

ტვირთამწეობა: 29 ტონა ტვირთის ბრუტო წონა

 

 


 

უნაგირა საწევარა: SCANIA P380

ნახევარმისაბმელი: PACTON T3

ღერძები: 6

ტვირთამწეობა: 29 ტონა ტვირთის ბრუტო წონა

 

 


 

უნაგირა საწევარა: SCANIA P380

ნახევარმისაბმელი: PACTON T3

ღერძები: 6

ტვირთამწეობა: 29 ტონა ტვირთის ბრუტო წონა

 

 


 

უნაგირა საწევარა: SCANIA P380

ნახევარმისაბმელი: PACTON T3

ღერძები: 6

ტვირთამწეობა: 29 ტონა ტვირთის ბრუტო წონა

 

 


 

უნაგირა საწევარა: DAF TE47XC

ნახევარმისაბმელი: KELBERG SKBS 40

ღერძები: 5

ტვირთამწეობა: 26 ტონა ტვირთის ბრუტო წონა

 

 


 

უნაგირა საწევარა: DAF TE47XC

ნახევარმისაბმელი: SCHMITZ S02

ღერძები: 5

ტვირთამწეობა: 26 ტონა ტვირთის ბრუტო წონა