სერვისები

სერვისები

სერვისები

“ველკო” გთავაზობთ:

  1. საზღვაო გადაზიდვებს მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან ფოთისა და ბათუმის პორტების მიმართულებით.
  2. სარკინიგზო გადაზიდვებს უკრაინის, კავკასიის, შუა აზიის და რუსეთის მიმართულებით. ასევე გადაზიდვებს ტემპერატურული რეჟიმის მქონე ვაგონებით.
  3. სახმელეთო გადაზიდვებს ევროპის, კავკასიის, შუა აზიის ქვეყნების და რუსეთის მიმართულებით. ჩვენს კლიენტებს ვთავაზობთ კავკასიაში მძიმე წონის საკონტეინერო ტვირთების გადაზიდვას (29 ტონა ბრუტო ტვირთის წონა).
  4. ფოთისა და ბათუმის პორტებში ნებისმიერი მიმართულებით მიმავალი ტვირთების სწრაფ და ხარისხიან გადატვირთვას, დასაწყობებას და გაფორმებას.
  5. არაგაბარიტული ტვირთების საზღვაო, სახმელეთო და სარკინიგზო გადაზიდვას.