რკინიგის ვაგონების მახასიათებლები

რკინიგის ვაგონების მახასიათებლები

 

დახურული ვაგონი

დახურული ვაგონი  
ტვირთამწეობა: 68 ტ

ზომები::

სიგძე 15724 მმ
ვაგონის წონა: 26 ტ სიგანე 2764 მმ
შიდა მოცულობა: 120 მ³ სიმაღლე 1040 მმ
 

საკონტეინერო ვაგონები

Фитинговая платформа

 

ტვირთამწეობა: 73 ტ

ზომები:

სიგძე 13400 მმ
ვაგონის წონა: 23 ტ სიგანე 2870 მმ
შიდა მოცულობა:   სიმაღლე  
 

სტანდარტული ბაქანი

Платформа

 

ტვირთამწეობა: 72 ტ

ზომები:

სიგძე 13400 მმ
ვაგონის წონა: 22 ტ სიგანე 2870 მმ
შიდა მოცულობა:   სიმაღლე  

ვაგონი-ცისტერნა

Вагон цистерна

 

ტვირთამწეობა: 66 ტ

ზომები:

სიგძე 10 800 მმ
ვაგონის წონა: 28 ტ სიგანე 2870 მმ
შიდა მოცულობა: 72,38 მ³ სიმაღლე 4625 მმ
 

ვაგონი ჰოპერი (ცემენტმზიდი, მარცვალ მზიდი)

вагон хопер

 

ტვირთამწეობა: 60 ტ

ზომები:

სიგძე 11920 მმ
ვაგონის წონა: 19,2 ტ სიგანე 3240 მმ
შიდა მოცულობა: 60 მ³ სიმაღლე 4565 მმ
 

ავტომობილების გადასაზიდი ვაგონი

Вагон для перевозки автомобилей

 

 
ტვირთამწეობა: 16 ტ

ზომები:

სიგძე 2145 მმ
ვაგონის წონა: 38,5 ტ სიგანე 3000 მმ
შიდა მოცულობა: 72,38 მ³ სიმაღლე ----

მექანიკური სექცია (ტემპერატურული რეჟიმის მქონე ტვირთებისთვის)

ტვირთამწეობა. ვაგონი/სექცია 47 / 188 ტ

ზომები:

სიგძე 17840 მმ
ვაგონის წონა ვაგონი/სექცია 112 / 448 სიგანე 2600 მმ
ტემპერატურა   – 20 оС დან +14 оС მდე სიმაღლე 2400 მმ