კონტეინერის მახასიათებლები

კონტეინერების მახასიათებლები

 

20' სტანდარტული მშრალი კონტეინერი


შიდა ზომები (მმ) სიგრძე სიგანე სიმაღლე
  5,882 - 5,898 2,332 - 2,353 2,387 - 2,396
კარის შიდა ზომა (მმ)   სიგანე სიმაღლე
    2,332 - 2,343 2,261 - 2,288
წონა (კგ) ბრუტო ტარა ტვირთამწეობა
  24,000 / 30,480 * 2,220 - 2,350 * 21,660 - 28,260 *
მოცულობა (მ³)     33.0 - 33.2

 

40' სტანდარტული მშრალი კონტეინერი


შიდა ზომები (მმ) სიგრძე სიგანე სიმაღლე
  12,022 - 12,039 2,332 - 2,362 2,385 - 2,399
კარის შიდა ზომა (მმ)   სიგანე სიმაღლე
    2,333 - 2,341 2,260 - 2,284
წონა (კგ) ბრუტო ტარა ტვირთამწეობა
  30,480 / 32,500 3,660 - 4,020 26,460 - 28,840
მოცულობა (მ³)     67.2 - 67.8

 

40' მაღალი მოცულობის მშრალი კონტეინერი


შიდა ზომები (მმ) სიგრძე სიგანე სიმაღლე
  12,031 - 12,039 2,350 - 2,362 2,667 - 2,700
კარის შიდა ზომა (მმ)   სიგანე სიმაღლე
    2,336 - 2,343 2,580 - 2,591
წონა (კგ) ბრუტო ტარა ტვირთამწეობა
  30,480 / 32,500 3,820 - 4,200 26,280 - 28,640
მოცულობა (მ³)     75.7 - 76.7

 

20' სტანდარტული რეფრიჟერატორი კონტეინერი


შიდა ზომები (მმ) სიგრძე სიგანე სიმაღლე
  12,031 - 12,039 2,350 - 2,362 2,667 - 2,700
კარის შიდა ზომა (მმ)   სიგანე სიმაღლე
    2,336 - 2,343 2,580 - 2,591
წონა (კგ) ბრუტო ტარა ტვირთამწეობა
  30,480 / 32,500 3,820 - 4,200 26,280 - 28,640
მოცულობა (მ³)     75.7 - 76.7

 

40' მაღალი მოცულობის რეფრიჟერატორი კონტეინერი


შიდა ზომები (მმ) სიგრძე სიგანე სიმაღლე
  11,582 - 11,651 2,296 - 2,310 2,552 - 2,607
კარის შიდა ზომა (მმ)   სიგანე სიმაღლე
    2,288 - 2,310 2,490 - 2,576
წონა (კგ) ბრუტო ტარა ტვირთამწეობა
  34,800 4,260 - 4,900 29,900 - 30,540
მოცულობა (მ³)     67.5 / 70

 

20' სპეციალური კონტეინერი მოხსნადი სახურავით


შიდა ზომები (მმ) სიგრძე სიგანე სიმაღლე
  5,890 - 5,910 2,337 - 2,352 2,340 - 2,388
კარის შიდა ზომა (მმ)   სიგანე სიმაღლე
    2,320 - 2,342 2,273 - 2,305
წონა (კგ) ბრუტო ტარა ტვირთამწეობა
  30,480 2,230 - 2,680 27,800 - 28,250
მოცულობა (მ³)     31.9 - 32.8

 

40' სპეციალური კონტეინერი მოხსნადი სახურავით


შიდა ზომები (მმ) სიგრძე სიგანე სიმაღლე
  12,034 - 12,050 2,348 - 2,352 2,331 - 2,352
კარის შიდა ზომა (მმ)   სიგანე სიმაღლე
    2,337 - 2,342 2,273 - 2,340
წონა (კგ) ბრუტო ტარა ტვირთამწეობა
  30,480 3,720 - 4,250 26,230 - 26,760
მოცულობა (მ³)     65.7 - 67.9

 

40' მაღალი მოცულობის სპეციალური კონტეინერი მოხსნადი სახურავით


შიდა ზომები (მმ) სიგრძე სიგანე სიმაღლე
  12,032 2,352 2,655
კარის შიდა ზომა (მმ)   სიგანე სიმაღლე
    2,340 2,585
წონა (კგ) ბრუტო ტარა ტვირთამწეობა
  30,480 / 32,500 4,300 - 4,400 26,180 - 28,200
მოცულობა (მ³)     75.1

 

20' სპეციალური პლატფორმა კონტეინერი


შიდა ზომები (მმ) სიგრძე სიგანე სიმაღლე
  6,058 2,438 2,219 - 2,234
კარის შიდა ზომა (მმ)   სიგანე სიმაღლე
    - -
წონა (კგ) ბრუტო ტარა ტვირთამწეობა
  30,000 / 40,000 2,600 - 2,960 27,400 - 37,040
მოცულობა (მ³)      

 

40' სპეციალური პლატფორმა კონტეინერი


შიდა ზომები (მმ) სიგრძე სიგანე სიმაღლე
  12,182 2,438 1,978
კარის შიდა ზომა (მმ)   სიგანე სიმაღლე
    - -
წონა (კგ) ბრუტო ტარა ტვირთამწეობა
  45,000 5,180 39,820
მოცულობა (მ³)      

 

40' მაღალი მოცულობის სპეციალური პლატფორმა კონტეინერი


შიდა ზომები (მმ) სიგრძე სიგანე სიმაღლე
  12,182 2,438 2,264
კარის შიდა ზომა (მმ)   სიგანე სიმაღლე
    - -
წონა (კგ) ბრუტო ტარა ტვირთამწეობა
  45,000 - 50,000 5,250 - 5,500 39,500 - 44,750
მოცულობა (მ³)     -